Hedvábný tisk

Následuje několik hedvábných tisků, které jsme pro naše klienty provedli, jak můžete vidět, hedvábný tisk obvykle v 1-3 barvách a dvě barvy mají určitou vzdálenost.Vzdálenost obvykle větší než 3 mm.

Hedvábný tisk vyžaduje, aby povrch lahve/nádoby byl velmi hladký, plochý, mohli bychom provádět vysokoteplotní hedvábný tisk (který retenční čas je delší, ale barva je o něco světlejší) a nízkoteplotní hedvábný tisk (který vypadá leskle).

hedvábný tisk
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

Přihlásit se